Plebiscyt

Rozstrzygnięto kolejną – czwartą - edycję plebiscytu na Ikony Kultury Pabianic realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta. W tym roku tytuł ten przypadł muzykowi i dyrygentowi Mirosławowi Piotrowskiemu.

Mirosław Piotrowski pracę z zespołami amatorskimi rozpoczął w 1985 roku, obejmując funkcję chórmistrza przy Męskim Stowarzyszeniu Śpiewaczym im. Tadeusza Kościuszki. Przez 12 lat współpracował z Towarzystwem Śpiewaczym im. Św. Floriana. W 2007 roku stał się współorganizatorem i pierwszym dyrygentem chóru „Gloria Trinitatis” przy parafii Trójcy Przenajświętszej. Aktualnie w MOK-u prowadzi zespoły senioralne: Męski Chór im. T. Kościuszki, Żeński Zespół Wokalny „Tęcza” oraz Kabaret „Retro”, które swoją działalność w placówce rozpoczęły w latach 1993-1995. Koncertując wspólnie na terenie miasta i powiatu pabianickiego, przyjmują nazwę chóru „Akord”.

Ikony Kultury Pabianic to inicjatywa, której celem jest przybliżenie działalności i twórczości artystów związanych z Pabianicami. Podczas plebiscytu to mieszkańcy Pabianic nadsyłają swoje propozycje Ikon Kultury a wyboru dokonuje powołana kapituła.

Do tej pory ten tytuł przyznano 13 osobom i dwóm zespołom. Zbiór prac fotograficznych przedstawiających zarówno twórców jak i ich dorobek artystyczny stanowi stałą ekspozycję w holu MOK-u.

Plebiscyt Ikony Kultury Pabianic to nieodłączny element projektu „Nasz Region- Ikony Kultury Pabianic”, który MOK realizuje dzięki dofinansowaniu ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego. W ramach projektu

zorganizowano również happeningi artystyczne w miejscach zagrożonych wykluczeniem społecznym, które prowadzili doświadczeni lokalni artyści. Odbył się też przegląd filmów reżysera Zbigniewa Gajzlera, warsztaty i konsultacje muzyczne dla muzyków amatorów prowadzone przez doświadczonych lokalnych muzyków zespołu Blue Haze.

W ramach „Festiwalu Artystycznego Nasz Region – Ikony Kultury Pabianic” wydano także kalendarz prezentujący sylwetki osób, które w latach: 2011, 2012, 2014 i 2015 otrzymały tytuł „Ikon Kultury Pabianic”.